Dział Numizmatyczny

Tłok do laku najstarszej zachowanej pieczęci Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, używany w l. 1823-1832

ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
Telefony:
(71) 335 64 27

 

Zbiory numizmatyczne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich swą historią sięgają początków tej instytucji we Lwowie, gdyż pokaźne kolekcje monet i medali przekazane zostały do ossolińskich zbiorów przez obu fundatorów – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego. Wydzielony Gabinet Numizmatyczny powstał w końcu XIX w., za dyrektury Wojciecha Kętrzyńskiego, który sam był znanym i cenionym badaczem monet i medali.

Istniejący obecnie w Ossolineum we Wrocławiu Dział Numizmatyczny, utworzony został w 1955 r.  Należy do największych tego rodzaju placówek w Polsce, a gromadzone tu zbiory obejmują nie tylko monety i banknoty, ale także medale, ordery i odznaczenia, obiekty sfragistyczne, drobne przedmioty i pamiątki wykonane z monet oraz historyczne pamiątki narodowe. Szczególnie cenne są kolekcje monet i banknotów polskich oraz monet państw historycznie powiązanych z Polską (zwłaszcza  czeskich i niemieckich). Duże zainteresowanie badaczy wzbudzają także przechowywane w dziale  monety antyczne. Bardzo liczna i niezwykle zróżnicowana jest kolekcja sfragistyczna, obejmująca zarówno tłoki i stemple pieczętne, jak i odbitki pieczęci na różnych materiałach. Zbiory te uzupełniają kolekcja medalierska, zawierająca szereg świetnych historycznych medali, przede wszystkim polskich, oraz kolekcja falerystyczna, złożona z niewielkiego zespołu orderów i odznaczeń polskich oraz bardzo bogatego zespołu odznak i emblematów z okresu pierwszej wojny światowej.

 Regulamin udostępniania:
Zbiory Działu są udostępniane wyłącznie na miejscu i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora ZNiO. Z gromadzonej w Dziale fachowej literatury numizmatycznej korzystać można w Czytelni Głównej.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji