Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych LNNBU im.W.Stefantyka. Cz.2

Informator o polonikach. Cz.2

Informator o polonikach. Cz.2

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. 2. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Oprac. Konrad Rzemieniecki.

Tom zawiera opisy rękopisów zebranych w zespole o numerze 141, zatytułowanym Kolekcja Aleksandra Czołowskiego.

Ze wstępu:
„Zespół składa się z trzech działów. Dział pierwszy tworzą akta pochodzące z przedwojennego ossolińskiego Zbioru Aleksandra Czołowskiego, które pozostawiono w niezmienionej formie i o niezmienionej numeracji rękopisów. W dziale drugim i trzecim znajdują się rękopisy, które tematyką i wielkością odpowiadają owym 113 tekom, które Czołowski opisał w swoim testamencie, jako akty do topografii, heraldyki i genealogii, które znajdowały się w depozycie Ossolineum, a przechowywane były w Bibliotece Baworowskich.”
Oprawa twarda
ISBN 987-83-61056-80-5
Wrocław 2015, 379 s.
Cena 25 zł

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji