Rok Kopernika w Ossolineum kończy wystawa stacjonarna „Kopernik – Influencje”, której celem jest przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie. Jej tytuł jest odwołaniem do staropolskiego wyrazu „influencje” oznaczającego oddziaływanie jednej rzeczy na drugą, a zwłaszcza wpływ ciał niebieskich na bieg wypadków na Ziemi.

Punktem wyjścia wystawy jest pierwodruk dzieła De revolutionibus wydany w 1543 r., w którym Kopernik podważył obowiązującą ówcześnie teorię budowy wszechświata twierdząc, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół centralnie położonego Słońca. Praca Kopernika należy do najbardziej przełomowych publikacji w dziejach nauki i często bywa traktowana jako punkt zwrotny w intelektualnym rozwoju myśli zachodniej.

Ekspozycja opowiada o tym, co działo się w Europie po wydaniu De revolutionibus. Jak zareagowano na rewolucyjną teorię Kopernika tuż po jej ogłoszeniu? Czy od razu spotkała się aprobatą, czy może ją ignorowano, a nawet – odrzucano? Dlaczego kilkadziesiąt lat po wydaniu trafiła na indeks ksiąg zakazanych? Jak zmieniał się odbiór Kopernika w Polsce na przestrzeni wieków?

Na te pytania odpowiada wystawa, na której prezentowane są starodruki z XVI-XVIII w., np. Melanchtona, Keplera, Galileusza, Giordano Bruno, jezuickie rękopisy, XIX-wieczne ryciny i medale, współczesne plakaty.

Wystawa objęta została Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Kiedy: 16 XII 2023 – 15 III 2023

Gdzie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula prof. Mieczysława Gębarowicza

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Program edukacyjny towarzyszący wystawie:

WYKŁADY i OPROWADZANIA KURATORSKIE (LINK)

dla rodzin (LINK) 

dla młodzeży i dorosłych (LINK)

lekcje dla szkół (LINK)

 

Odwiedzając wystawę w Auli Ossolineum, możesz pobrać bezpłatny katalog wystawy, dostępny także online Kopernik_influencje_ebook (TUTAJ)


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.

Nazwa programu: Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki
Nazwa zadania: Recepcja Mikołaja Kopernika w XVI-XX w.

 

 

 

Organizator

 

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”

 

 

 

Patronat medialny

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji