Działalność Pełnomocnika ZNiO we Lwowie

Pałac Baworowskich

Pałac Baworowskich

Adres Biura Pełnomocnika:
Instytut Bibliotecznych Badań
Zasobów Sztuki Biblioteki im. W. Stefanyka
(budynek dawnej Biblioteki Baworowskich)
ul. Biblioteczna 2
77000 LwówStanowisko Pełnomocnika ZNiO w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka zostało powołane w grudniu 2006 r. Zadaniem Pełnomocnika jest ułatwienie współpracy między obiema instytucjami oraz pomoc pracownikom Ossolineum w dostępie do zbiorów – od 2003 r. Ossolineum ma bowiem możliwość pełnego dostępu do polskich kolekcji przechowywanych w Bibliotece im. W. Stefanyka, z możliwością ich kopiowania i opracowywania. W imieniu Ossolineum Pełnomocnik służy również radą oraz pomocą w zakresie warunków dostępu do lwowskich zbiorów dla przedstawicieli nauki polskiej.

Realizowane działania:

Spotkania Ossolińskie, organizowane pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Koordynacja projektów digitalizacji:

  • digitalizacja przedwojennych ossolińskich kolekcji rękopiśmiennych (jak również rękopisów o historycznej wartości dla samego Zakładu – fondów Wydawnictwa i Archiwum ZNiO) oraz polskich kolekcji i bibliotek prywatnych (jak np. kolekcja rękopisów Biblioteki Baworowskich), które dopiero w czasie II wojny światowej, w wyniku tzw. koncentracji zbiorów, zostały włączone do Ossolineum, później Lwowskiej Filii Biblioteki Akademii Nauk USRR. Projekt jest realizowany od 2004 r.
  • projekt digitalizacji zbioru prasy polskiej z lat 1801-1939, którego bogata, licząca 5495 tytułów, kolekcja należała przed wojną do największych w kraju. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 r.

Współpraca ze wszystkimi instytucjami, do których po wojnie trafiły kolekcje sztuki Muzeum Lubomirskich funkcjonującego do wybuchu II wojny światowej w ramach struktury ZNiO. Są to przede wszystkim Lwowskie Muzeum Historyczne, Lwowska Galeria Obrazów oraz Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego. Dyrektorzy niniejszych muzeów, jak również przedstawiciele wielu innych lwowskich instytucji, są stałymi gośćmi Spotkań Ossolińskich organizowanych przez Pełnomocnika w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Inne ważne wydarzenia i inicjatywy:


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji