Projekty z udziałem ZNiO

 1. Digitalizacja zbiorów Ossolineum współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Więcej
 2. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.
 3. Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki ZNiO we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Więcej
 4. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.
 5. Baza Dziedzictwa Książki Drukowanej (HPB Database). Więcej
 6. Elektroniczne kopie starodruków.
 7. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę
  – archiwum projektu – projekt finansowany w 85% ze środków Mechanizmu
  Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego
  Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu  „Konserwacja i
  rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz w 15% ze środków
  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 8. Modernizacja sprzętu introligatorskiego w Pracowni Introligatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Więcej
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji