Przewodnik użytkownika


Ossolineum jest biblioteką prezencyjną, to znaczy, że udostępnia swoje zbiory jedynie w czytelniach.

1. Kto może korzystać ze zbiorów Ossolineum?
2. Jakie dokumenty należy posiadać, aby zapisać się do biblioteki?
3. Gdzie należy się udać, aby zapisać się do biblioteki?
4. Do czego uprawnia karta biblioteczna?
5. Czy wszystkie działy Ossolineum mieszczą się w jednym budynku?
6. Jak korzystać z czasopism?
7. Jak zamawiać książki i czasopisma do Czytelni?
8. Kogo można prosić o pomoc i informacje?
9. Czy to prawda, że Ossolineum wypożycza książki na zewnątrz?
10. Czy można wykonywać kopie z zamówionych materiałów?


1. Kto może korzystać ze zbiorów Ossolineum?

Z kolekcji książek i czasopism XIX, XX i XXI wieku oraz ze zbiorów dostępnych w postaci mikrofilmów i kopii cyfrowych korzystać może każda pełnoletnia osoba po zapisaniu się do biblioteki i otrzymaniu karty bibliotecznej.

Ze zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, grafika, kartografia, numizmatyka) korzystać mogą jedynie osoby, które posiadają ważną kartę biblioteczną i udokumentują potrzebę korzystania z konkretnej kolekcji (np. posiadają pismo polecające od promotora, legitymację pracownika naukowego uczelni wyższej, zgodę dyrektora ZNiO, czy też są emerytowanymi pracownikami naukowymi). Decyzję o przyznaniu prawa do korzystania ze zbiorów specjalnych podejmuje kierownik odpowiedniego Działu.


2. Jakie dokumenty należy posiadać, aby zapisać się do biblioteki?

Każdy, kto chce skorzystać ze zbiorów Ossolineum musi mieć przy sobie:

  • dowód osobisty,
  • dowód osobisty + legitymację studencką lub indeks (studenci).

3. Gdzie należy się udać, aby zapisać się do biblioteki?

  • Po wejściu do budynku (od strony ul. Grodzkiej) należy udać się do Centrum Rejestracji Czytelników. Dyżurujący tam bibliotekarze zapisują nowych czytelników i wystawiają im karty biblioteczne. Raz wystawioną kartę biblioteczną należy mieć przy sobie zawsze, kiedy wybieramy się do Ossolineum. Wystawienie karty kosztuje 10 zł.
  • Po otrzymaniu karty należy pójść do szatni i pozostawić tam okrycie wierzchnie oraz torby, plecaki itp. Pamiętajmy, aby zabierać ze sobą do Czytelni Głównej kartę czytelniczą, dowód tożsamości i coś do pisania. Uwaga! Szatnia w Ossolineum jest obowiązkowa i bezpłatna!
  • Następnie udajemy się do Czytelni Głównej i Katalogu Głównego (II piętro).

4. Do czego uprawnia karta biblioteczna?

Aktualna karta biblioteczna uprawnia do:

  • wchodzenia do Ossolineum bez konieczności wystawiania przepustki; wystarczy okazać ochronie ważną kartę czytelniczą oraz dokument ze zdjęciem. Jeżeli jednak udajemy się do działów specjalnych, otrzymamy przepustkę, a także plakietkę z napisem „GOŚĆ”,
  • zamawiania książek do Czytelni Głównej, czasopism do Czytelni Czasopism, korzystania z Czytelni Mikroform oraz księgozbiorów podręcznych działów specjalnych.

Kartę biblioteczną należy prolongować raz w roku.
Prolongata jest bezpłatna.


5. Czy wszystkie działy Ossolineum mieszczą się w jednym budynku?

Ossolineum posiada trzy budynki:

  • w gmachu przy ul. Szewskiej 37 mieści się Czytelnia Główna, Katalog Główny, Czytelnia Mikroform oraz gabinety i czytelnie zbiorów specjalnych (rękopisów, starych druków, mikroform i zbiorów cyfrowych, kartografii, sztuki i numizmatów – ten ostatni dział nie posiada czytelni),
  • w budynku przy ul. Sołtysowickiej 24 (w pobliżu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej) znajdują się: Dział Czasopism oraz Dział Dokumentów Życia Społecznego. W budynku przy ul. Sołtysowickiej zasady udostępniania zbiorów są takie same, jak w budynku przy Szewskiej 37,
  • w Kamienicy pod Złotym Słońcem, Rynek 6, mieści się Muzeum Pana Tadeusza oraz Gabinety Świadków Historii (Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich oraz Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich).

6. Jak korzystać z czasopism?

Zasadnicza część zbioru czasopism ZNiO jest udostępniana w Czytelni Czasopism przy ul. Sołtysowickiej 24, jednakże sporo periodyków zostało już zmikrofilmowanych i te udostępniane są wyłącznie w Czytelni Mikroform przy ul. Szewskiej 37.

Informacje o czasopismach znajdujących się w zbiorach ZNiO znaleźć można w:

natomiast informacje o tytułach czasopism zmikrofilmowanych uzyskać można w Dziale Mikroform.

Przed udaniem się do Czytelni Czasopism na ul. Sołtysowicką, zalecamy sprawdzenie, czy czasopismo nie zostało już zmikrofilmowane, wówczas dostępne będzie w Czytelni Mikroform przy ul. Szewskiej 37.

W budynku przy ul. Szewskiej udostępniane są także niektóre tytuły czasopism drukowanych. Wykazy tych czasopism znaleźć można na stronach:


7. Jak zamawiać książki i czasopisma do Czytelni?

Zamówienia można wysyłać na rewersach elektronicznych z terminali w Katalogu Głównym przy ul. Szewskiej oraz z Katalogu Czasopism przy ul. Sołtysowickiej lub z każdego komputera podłączonego do Internetu. Formularze rewersów dostępne są na stronie:

Składanie zamówień

Zamówienia można także składać na tradycyjnych rewersach „papierowych” dostępnych w w Czytelni Czasopism i w Katalogu Czasopism.

Na rewersie – zarówno elektronicznym, jak i papierowym – zawsze należy podać numer karty bibliotecznej, bez niego rewersy nie będą realizowane.

UWAGA! Należy także pamiętać o tym, że zamówienia na dzień bieżący realizowane są do godziny 17.30. Zamówienia złożone później będą realizowane dopiero następnego dnia.


8. Kogo można prosić o pomoc i informacje?

Pomocą w rozwiązaniu problemów związanych z korzystaniem ze zbiorów Ossolineum, a także informacją dotyczącą ossolińskiej kolekcji służą dyżurujący w Katalogu Głównym pracownik Działu Informacji Naukowej oraz bibliotekarz dyżurny w Czytelni Głównej.

Można także zadawać pytania, korzystając z funkcji: Zapytaj bibliotekarza9. Czy to prawda, że Ossolineum wypożycza książki na zewnątrz?

Ossolineum wypożycza swoje zbiory na zewnątrz jedynie osobom uprawnionym, czyli obecnym i emerytowanym pracownikom ZNiO oraz samodzielnym pracownikom naukowym wrocławskich uczelni oraz instytucji naukowych.
zob. Regulamin Wypożyczalni Miejscowej ZNiO


10. Czy można wykonywać kopie z zamówionych materiałów?

Kserokopiarka znajduje się w Czytelni Głównej i Czytelni Działu Czasopism i tam można wykonać kopie. Odbitki wykonywane są tylko wówczas, gdy pozwala na to stan zachowania publikacji. Decyzję podejmuje dyżurny bibliotekarz. W czytelniach nie wykonuje się kopii całości egzemplarza – taka usługa może być realizowana (jeśli pozwala na to prawo autorskie) jedynie w Pracowni Reprograficznej po złożeniu odpowiedniego zamówienia i uzyskaniu zgody dyrekcji ZNiO.

Oprócz kserokopii czarno-białych i barwnych, w Pracowni Reprograficznej zamówić można fotokopie czarno-białe lub kolorowe, skany z mikrofilmów, negatywów i diapozytywów, a także skany i fotografie cyfrowe z materiałów oryginalnych. Ponadto istnieje możliwość przegrania na CD-ROM mikrofilmów oraz materiałów zapisanych wcześniej w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat kopiowania znajdują się na stronie: Usługi reprograficzne.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji