Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Dane kontaktowe:
Zakład Narodowy im.Ossolińskich
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel.: (71) 33-564-70
email: wypozyczenia.miedzybiblioteczne@ossolineum.pl

Wypożyczeniom nie podlegają materiały wymienione w Dziale II, punkt 4 „Regulaminu Wypożyczalni Miejscowej ZNiO”.

Nie wypożycza się: druków wydanych przed 1946 rokiem, pozycji z księgozbiorów podręcznych, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, czasopism, cymeliów, dzieł rzadkich, dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin, wydawnictw albumowych, atlasów, druków ulotnych, książek w złym stanie zachowania oraz innych druków, których egzemplarze należą do kategorii z ograniczonym dostępem.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji