Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej Zakład Narodowy im. Ossolińskich zgodnie z ustawą z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  serwisu internetowego Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-08-01.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Eweliną Grabowicz, adres poczty elektronicznej ewelina.grabowicz@ossolineum.pl
lub dzwoniąc na numer telefonu  607 167 082.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zakład może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika
Praw Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

1. Adres: Wrocław, Szewska 37 (Budynek główny)

Wejście do budynku głównego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest od strony Zaułka Ossolińskich i ul. Grodzkiej z zaznaczeniem, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wymagają asysty ze względu na zbyt stromy podjazd. Istnieje natomiast możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Zakładu. Po wejściu do budynku po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia i szatnia. Można w nich uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Wjazd do czytelni głównej znajdującej się na II piętrze budynku możliwy jest windą. Ze względu na konieczność obsługi windy, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wymagają asysty. Do budynku można wejść z psem asystującym

Budynek główny ZNiO jest wyposażony w następujące wyposażenie w tym m.in.: tabliczki informacyjne, meble oraz urządzenia, tj.:

1) Plany tyflograficzne, które są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym orientację przestrzenną w budynkach i przestrzeniach użyteczności publicznej. Służą one nie tylko osobom z dysfunkcją wzroku, ale wszystkim użytkownikom w lepszym odnalezieniu się w nowych miejscach i nieznanych obiektach. Ułatwiają poruszanie się oraz umożliwiają dotarcie do informacji, poszczególnych pomieszczeń czy toalet.
2) Tabliczki brajlowskie informujące o przeznaczeniu budynku, które są nieocenioną pomocą dla niewidomych w rozpoznaniu, z jakim obiektem mają do czynienia.
3) System YOURWAY, dzięki któremu osoby niewidome i słabowidzące mogą łatwo poruszać się w skomplikowanej przestrzeni miasta, jak również w obiektach użyteczności publicznej (znaleźć wejście/wyjście, interesujący pokój, windę itp.), a także odnaleźć miejsca, które zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Aby korzystać z systemu potrzebny jest telefon komórkowy wyposażony w bezpłatną aplikację YourWay. Nadajniki mogą sygnalizować swoją obecność za pomocą głośnika. Może się to dziać automatycznie, gdy w jego pobliżu znajdzie się urządzenie mobilne lub na życzenie użytkownika. Osoba z dysfunkcją wzroku otrzymuje informację dźwiękową i może łatwiej zlokalizować nadajnik, a tym samym wejście do Zakładu korzystając ze słuchu.
4) Krzesło ewakuacyjne.

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń:

1) Czytelnia Główna:

a) Dwa biurka specjalistyczne regulowane, dedykowane do pracy w pozycji zmiennej (siedząco-stojącej). Biurka pozwalają na szeroki zakres regulacji wysokości, przystosowane są do pracy dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Monitory Philips 243V7QDAB/00 wyposażone w panel Full HD, który zapewni wygodny przegląd grafik i multimediów. Monitory Philips są przyjazne dla wzroku, dzięki technologii redukcji migotania oraz funkcji redukcji światła niebieskiego.
c) Fusion Home – program powiększająco-udźwiękawiający.
d) Klawiatura Zoom Text, to klawiatura podłączana do portu USB komputera, której klawisze i przyciski mają czytelne, duże i kontrastowe nadruki, dzięki którym mogą się nią posługiwać osoby słabowidzące. Dedykowane klawisze funkcyjne umożliwiają szybkie i łatwe wykonywanie funkcji programu ZoomText i funkcji programu Fusion, odnoszących się do powiększania.
e) Powiększalniki ClearView C 24 FullHD są przeznaczone dla słabowidzących użytkowników. Powiększalniki z rozdzielczością HD, oferują ostre, kontrastowe obrazy w kolorze.
f) Compact 10 HD lupa elektroniczna to rozwiązanie do powiększania czytanych książek, gazet, czasopism itp.
g) UniVox p-Loop 2.0 przenośny system nagłośnieniowy działający w oparciu o pętlę indukcyjną. Obejmuje nagłośnieniem obszar 150 metrów kw., sprawiając, że dźwięk wysokiej jakości dociera do uszu osób niedosłyszących.
h) SmartLoop – przenośna pętla indukcyjna wspomaga rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. SmartLoop jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i jest gotowa do natychmiastowego użycia.

2) Skrzydło „A” (wejście do Czytelni Rękopisów) zostało wyposażone w dwie rampy podjazdowe składane/przenośne, które sprawdzają się w pokonywaniu bardzo często ciężkich barier jakimi są np. progi, schody itp. Ze względu na stromy podjazd przejazd przez rampę wymaga asysty.

2. Adres: Wrocław, Grodzka 10 / 11
Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

3. Adres: Wrocław, Nankiera 16C
Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

4. Adres: Wrocław, Nankiera 17
Wejście do budynku znajduje się od strony ogrodu barokowego. W budynku jest winda oraz portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku. W budynku znajduje się Sala Konferencyjna do organizacji wydarzeń, w których mogą wziąć udział również osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Sala wyposażona w dwie kabiny dla tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne), które mogą być wykorzystywane do innych celów np. audiodeskrypcji. Na bezpośrednio sąsiadującym z ww. pomieszczeniem korytarzu znajduje się toaleta przystosowana
dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Zespól budynków : Szewska 37, Grodzka 10/11 , Nankiera 16C, Nankiera 17 usytuowany jest w dzielnicy Wrocław-Stare Miasto, otoczony ulicami Szewska, Grodzka, Zaułek Ossoliński, pl. Biskupa Nankiera. Dojazd jest możliwy środkami komunikacji publicznej lub indywidualnie. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Szewskiej (róg pl. Biskupa Nankiera) oraz na ul. Piaskowej przy Hali Targowej.

5. Adres: Wrocław, Sołtysowicka 24
W budynku znajduje się winda oraz portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Wrocław Psie Pole. Dojazd jest możliwy indywidualnie lub środkami komunikacji miejskiej, autobusem nr 116 z pętli na al. Marcina Kromera.

6. Adres: Wrocław, Kluczborska 31-33
Budynek służy wyłącznie jako magazyn Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

7. Adres: Wrocław, Rynek 6 – Kiełbaśnicza 5 (Muzeum Pana Tadeusza)
Budynek Muzeum jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, poprzez:
• poziome oznaczenia liniowe i punktowe – linie oznaczenia poziomego, guzy oznaczenia
• poziomego punktów informacyjnych,
• przewodnik w języku Braille’a z wypukłymi wydrukami wybranych dzieł,
• wypukłe reliefowe plany – plany tyflologiczne sal ekspozycyjnych muzeum,
• kopie wypukłoreliefowe eksponatów,
• wypukłe mapy formatu A2 z udźwiękowieniem przy wejściach na każdej kondygnacji,
• zestaw przewodników z wypukłymi reprodukcjami,
• małą pętlę indukcyjna,
• stanowiska udostępniania danych (tj. stanowiska komputerowe z powiększoną myszką, powiększoną klawiaturą),
• system sygnalizacji i nawigacji – piloty naprowadzające,
• opisy audiodeskrypcyjne.
Dodatkowo, pracownicy Muzeum zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnościami. W Muzeum Pana Tadeusza znajdują się 3 ogólnodostępne windy, umożliwiające poruszanie się osobom z trudnościami ruchowymi. Do budynku Muzeum można wejść z psem asystującym. Budynek Muzeum usytuowany jest w Rynku, w samym centrum Wrocławia. Z uwagi na fakt, że Rynek jest zamknięty dla komunikacji samochodowej i tramwajowej, dojazd jest możliwy indywidualnie lub środkami komunikacji miejskiej tylko w okolice Rynku (najbliższe przystanki tramwajowe przy ul. Kazimierza Wielkiego lub ul. Szewskiej).

Na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/ uruchomiony został „Tłumacz Migam”, tj. usługa polegająca na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. Ww. usługa usprawni profesjonalną obsługę klienta z dysfunkcją słuchową w Polskim Języku Migowym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia Na stronie istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki,
Zmiana kontrastu.

Inne informacje
W budynku głównym ZNiO na II piętrze jedno z pomieszczeń biurowych przekształcono w „Strefę Czytelnika”, miejsce zapewnianiające przyjazne warunki do rozwoju, dostarczające inspiracji, sprzyjające skupieniu i koncentracji. Strefa czytelnika została wyposażona m.in. w fotele akustyczne, które skutecznie redukują hałas z zewnątrz. Idealne do przestrzeni publicznych. Fotele są bardzo dobrym rozwiązaniem do prywatnych rozmów, pracy w ciszy lub cieszenia się minutą odpoczynku.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Administrator Ossolineum