Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
ossolineum@ossolineum.pl
NIP 897-10-82-476
Numer konta ZNiO: 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242

centrala tel. (71) 344 44 71 do 76

Rzeczniczka prasowa
dr Katarzyna Uczkiewicz
rzecznik.prasowy@ossolineum.pl
kom. 603 230 530
tel. +48 71 371 95 98

Wyświetl większą mapę

ul. Sołtysowicka 24
centrala tel. (71) 326 21 27
Dział Nowych Druków Ciągłych, Dział Dokumentów Życia Społecznego

Dyrekcja

Dyrektor
dr Łukasz Kamiński

(71) 343 73 70

I Wicedyrektor
dr Marek Mutor
Wicedyrektor – Biblioteka ZNiO
dr Dorota Sidorowicz-Mulak

(71) 335 64 29

Wicedyrektor – Muzeum Pana Tadeusza
mgr Magdalena Musiał

(71) 335 64 90

Wicedyrektor – Muzeum Książąt Lubomirskich
mgr Joanna Błoch
(71) 335 64 35
Redaktor Naczelna Wydawnictwa Ossolineum
mgr Renata Łukaszewska

(71) 371 95 01

Główna księgowa
mgr Jolanta Kulińska-Siewior

(71) 335 64 68

Sekretariat

(71) 343 73 70

Biblioteka Ossolineum  –  Działy podstawowe

Dział Informacji Naukowej (71) 335 64 57
(71) 335 64 62
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych (71) 335 64 42
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych (71) 371  95 67
Dział Nowych Druków Ciągłych (71) 326 21 27
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych     (71) 335 64 17
Dział Kontroli Zbiorów (71) 335 64 03
Pracownia Introligatorska
(71) 335 64 75

Biblioteka Ossolineum  –  Zbiory specjalne

Dział Rękopisów (71) 335 64 51
(71) 335 64 52
(71) 335 64 99
Dział Starych Druków (71) 371 95 34
Dział Dokumentów Życia Społecznego (71) 326 21 27
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych (71) 335 64 24
Dział Kartografii (71) 335 64 15

Muzeum Książąt Lubomirskich

Dział Sztuki (71) 335 64 48
Dział Numizmatyczny   (71) 335 64 27
Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych
(71) 371 95 44
Specjalista ds Historycznych Kolekcji ZNiO
mgr Anita Soroko
(71) 371 95 41

Muzeum Pana Tadeusza

Sekretariat Muzeum (71) 755 06 00
Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza (71) 75 50 612
(71) 75 50 623
mgr Małgorzata Orzeł (kierownik) (71) 75 50 622
Gabinety Świadków Historii (71) 75 50 621
(71) 75 50 628
(71) 75 50 644
Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza (71) 75 50 658
mgr Dobromiła Jankowska (kierownik) (71) 75 50 620
Sekcja Edukacji (71) 75 50 619
(71) 75 50 629
(71) 75 50 653
(71) 75 50 654

Sekcja Produkcji Wydarzeń (71) 75 50 627
(71) 75 50 650
(71) 75 50 655
(71) 75 50 663 (marketing i PR)
mgr Agnieszka Śrutwa (koordynator) (71) 75 50 663
+ 48 570 948 333
Dział Obsługi Muzeum (71) 75 50 613
(71) 75 50 614
mgr Małgorzata Kamecka (kierownik) (71) 75 50 600
Dział Techniczny (71) 75 50 630
mgr Joanna Poślednia (kierownik) (71) 75 50 611
Sekcja Multimediów (71) 75 50 609
mgr Marta Krakowiak (koordynator) (71) 75 50 651

Wydawnictwo Ossolineum

Sekretarz Wydawnictwa
(71) 335 64 97
Specjalista ds. sprzedaży
Redaktor Naczelna (71) 371 95 01

Pion Rozwoju Zakładu

Dział Programowy (71) 371 95 70
(71) 371 95 71
(71) 371 95 72
Dział Komunikacji Społecznej

kierowniczka działu, rzeczniczka prasowa
dr Katarzyna Uczkiewicz

(71) 371 95 73
(71) 371 95 74
(71) 371 95 76

rzecznik.prasowy@ossolineum.pl
603 230 530
+48 71 371 95 98

Pełnomocnik ZNiO ds. współpracy z zagranicą
dr Wiktoria Malicka
+48 (71) 335 64 82
+48 731 535 444

Główny Konserwator
mgr Katarzyna Kroczak
 (71) 335 64 74
Dział Konserwacji
 (71) 335 64 71
Pełnomocnik ZNiO ds. Technologii Informatycznych
Dział Technologii Informatycznych ZNiO

(71) 335 64 50

Dział Digitalizacji (71) 344 44 71 w. 525
+48 884 695 333
             Pracownia Reprograficzna (71) 335 64 46

Administracja

Dział Administracyjno-Techniczny (71) 335 64 67
mgr Marek Adamczyk (71) 335 64 53
Inspektor p.poż.
(71) 344 44 71 w. 104
Artur Mostek – specjalista ds technicznych
Sekcja Zamówień Publicznych
Magdalena Dworzyńska
Monika Szczucińska-Parczyk
(71) 335 64 66
(71) 335 64 98

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy  (71) 335 64 38

Samodzielne stanowiska

Radcy prawni
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka
mgr Małgorzata Plizga
(71) 335 64 94
(71) 335 64 95
Specjalista ds. pracowniczych (kadry)
Magdalena Bogacz
(71) 335 64 21
Archiwum Zakładowe
mgr Olga Bromke
(71) 335 64 84
Inspektor BHP
Dariusz Kielar
(71) 335 64 44
Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. Inwestycji
mgr inż. arch. Zbigniew Skupiński
(71) 335 64 91
697 493 517
Inspektor danych osobowych

 

 

„Czasopismo ZNiO”

   (71) 371 95 01

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ZNiO

NSZZ Solidarność przy ZNiO 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji