Proweniencyjna Grupa Robocza

Najstarsza pieczęć ossolińska

„Badania proweniencyjne nie tylko rejestrują fragmenty głośnych ongi księgozbiorów, nie tylko potwierdzają istnienie książnic, o których albo wiemy skądinąd, lub których istnienia wolno się było domyślać, lecz odkrywają nam długi szereg dużych bibliotek prywatnych, które należały do osób nieznanych lub mało znanych”.

Kazimierz Piekarski

 

Proweniencyjna Grupa Robocza powstała na przełomie września i października 2016 roku podczas międzynarodowej konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early Printed Books and Their Owners”.

Grupa zrzesza członków z następujących instytucji: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Bibliotek Uniwersyteckich w Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Bibliotek PAN w Gdańsku i Warszawie, Biblioteki PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki Śląskiej, Książnicy Kopernikańskiej, Książnicy Pomorskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteki Karmelitów w Krakowie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W pracach zespołu uczestniczą także reprezentanci projektu „Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie”.

Na stronie internetowej Proweniencyjnej Grupy Roboczej udostępniamy materiały z konferencji 2016 r. oraz prezentacje z kolejnych spotkań i seminariów Grupy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w czerwcu 2017 r., drugie w dniach 30-31 stycznia 2018 r. Kolejne zaplanowane jest na trzeci kwartał 2018 r.

W kwietniu 2018 r. uruchomiono forum dyskusyjne Proweniencyjnej Grupy Roboczej https://forumgrupap.ossolineum.pl/

Członkowie Grupy przygotowują obecnie podstawową bibliografię związaną z badaniami proweniencyjnymi oraz wykaz polskich instytucji przechowujących stare druki.

Dorota Sidorowicz-Mulak

 

 

Kontakt:

Dział Starych Druków
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel. (71) 371 95 34

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji