Retrospective Bibliographies and European Print Cultures to 1830 – konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja
„Retrospective Bibliographies and European Print Cultures to 1830 : Challenges and Perspectives in the Digital Age”

Plakat konferencji

W dniach 29-30 czerwca 2023 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy z Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL). Konferencja stanowi kolejny etap działań Grupy Roboczej przy CERL, która zajmuje się rejestrowaniem i analizą retrospektywnych bibliografii notujących dziedzictwo europejskiej sztuki drukarskiej do 1830 r., szczególnie tych, które istnieją w formie elektronicznej.

Celem konferencji jest omówienie zagadnień i problemów związanych z zakresem, definicją, kryteriami oraz formami retrospektywnych bibliografii narodowych, wymiana doświadczeń, przedstawienie powstałych elektronicznych baz bibliograficznych oraz omówienie problemów i wyzwań związanych z ich tworzeniem, utrzymaniem oraz finansowaniem.

Szczególna uwaga uczestników konferencji będzie poświęcona problemowi zmienności granic państwowych w Europie oraz kwestii wpływu tego procesu na tworzenie bibliografii narodowych druków do 1830 r. Zostaną także omówione możliwości i mechanizmy współpracy i wzajemnego wsparcia instytucji z różnych krajów oraz kwestia połączenia, wymiany oraz udostępnienia danych.

W ramach konferencji zaplanowano dwa dni wykładów oraz jeden panel dyskusyjny,  którego celem będzie podsumowanie aktualnych osiągnięć i problemów w omawianej dziedzinie oraz ustalenie planów na przyszłość. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pt. „Początki Polskiej Bibliografii”, na której na materiale druków ze zbiorów Ossolineum zostanie zaprezentowana historia rozwoju polskiej bibliografii narodowej, której geneza sięga XVI w.

Język roboczy konferencji – angielski.

Zapraszamy badaczy bez referatu do uczestnictwa w konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 85 Euro.

W celu rejestracji na konferencję należy wysłać swoje imię i nazwisko wraz z afiliacją na adres: secretariat@cerl.org

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca.

Program Konferencji

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji